NIEUWS: De presentaties van het 2e SportCongres Kempen zijn online beschikbaar...Bezoek de pagina

Focale kraakbeenletsels

Ingreep

  • Microfracture: perforatie van de subchondrale plaat ter hoogte van het kraakbeen defect met bedoeling invasie pluripotente cellen in het defect vanuit het onderliggend beenmerg; opgroei van het defect met fibrcartilago (kraakbeen-like littekenweefsel)
  • OATS - mozaïk plastie: transplantatie van een cilinder bot + kraakbeen uit een niet belaste zone van de knie (bv laterale trochlea) naar het gewichtsdragend defect; pressfit inkloppen van de plug flush mat het omgevende gezonde kraakbeen)

Meer informatie over traumatische kraakbeenletsels kan u vinden op de website van Orthopedie Herentals...

Postoperatief revalidatieschema

Week 1-4

  • Snel mobiliseren van de knie zonder drukbelasting (kinetec, pendelbank)
  • Krukken; plantair contact
  • Isometrische Q oefeningen (straight legg)
  • Gesloten keten oefeningen binnen de steunbeperking

Week 4 en verder

  • Progressieve steunname (traag opbouwen) mits expliciete toestemming
  • Zodra vlotte mobilisatie zonder manken of pijn: krukken progressief weglaten

Week 6 en verder

  • Gesloten keten - excentrisch en concentrisch oefenen

In deze sectie: