NIEUWS: De presentaties van het 2e SportCongres Kempen zijn online beschikbaar...Bezoek de pagina

Ruimtelijke oriëntatie

Positie knie

 • bewustwording extensiebeperking kniebewustwording extensiebeperking knie
 • correctie extensiebeperkingcorrectie extensiebeperking

 • foute valgusbeweging bij knieflexie
 • correcte knieflexie

 • foute varusbeweging bij knieflexie
 • correcte knieflexie

Positie heup

 • foute exorotatie positie heupfoute exorotatie positie heup
 • correctie heuprotatiecorrectie heuprotatie

 • foute endorotatie positie heupfoute endorotatie positie heup
 • correctie heuprotatiecorrectie heuprotatie

 • foute flexie houdingfoute flexie houding
 • correctiecorrectie

Positie wervelzuil

 • natuurlijke lordosenatuurlijke lordose

 • foutieve backswingfoutieve backswing

 • foutieve pelvische anteversiefoutieve pelvische anteversie

In deze sectie: