NIEUWS: De presentaties van het 2e SportCongres Kempen zijn online beschikbaar...Bezoek de pagina

M. gluteus medius

Doel: stabilisatie heup; M. gluteus medius is heupabductor en geeft bij zwakte instabiliteit in unipodale stand welke zijn invloed heeft op de stabiliteit van de knie.

Herhalingen: 3X 15 3x/ week

  • beginpositie
  • been heffen en zakken op één loodrechte lijn

Let wel op mogelijk foutieve uitvoering:

  • fout: teveel heupflexie
  • fout: teveel posterieure pelvische tilt
  • fout: teveel heupexorotatie

Opmerking:

  • Teveel exorotatie: verkorting m. piriformis?
  • Teveel heupflexie: verkorting m. tensor fasciae latae?
  • Een posterieure pelvische tilt: verkorting antagonistische adductoren?
  • Een elevatie van het bekken: verkorting van m. quadratus lumborum en/of zwakte van de gluteus medius?

In deze sectie: