NIEUWS: De presentaties van het 2e SportCongres Kempen zijn online beschikbaar...Bezoek de pagina

Open transpositie processus coracoïdeus naar botdefect anterieur glenoïd

Letsel

 • Bij herhaalde ontwrichtingen breekt er een steeds groter stuk af van het onderste-voorste glenoïd.
 • Ook de deuk in het achterste-bovenste deel van de kop wordt groter (Hill-Sachs lesion)
 • Het draagvlak van de pan voor de kop wordt te klein; de schouder stabiliteit is niet mee te corrigeren met een "weke delen procedure" (kapsel - labrum)
 • De pan moet beenderig verbreed worden.

Ingreep

 • Meest uitgevoerd: coracoïd transpositie type "Bristow-Latarjet"
 • De processus coracoïdeus wordt aan de basis losgemaakt en verplaatst in het defect van de ondertse voortse glenoïd rand. Op die manier wordt het draagvlak van de pan verbreed. De pezen van corocobrachialis en biceps (c. breve).
 • Deconstructie is oefenstabiel gezien stevige fixatie met 2 schroeven.

Meer informatie over schouderontwrichtingen en instabiliteit van de schouder kan u vinden op de website van Orthopedie Herentals...

Revalidatieschema

Schema te vergelijken met schema "Arthroscopisch Bankart herstel" tenzij:

Week 1-4

 • Draagdoek mag regelmatig uit; passieve korte hefboommobilisaties binnen comfortgrenzen
 • Niet heffen - aanspannen biceps eerste 6 weken

Na week 6

 • RX of CT controle voor positie - heling botblokje
 • Actief geassisteerd binnen comfort grenzen
 • Sneller naar volledige elevatie - exorotatie
 • Hervatten ADL activiteiten

Na week 9

Start sportspecifieke oefeningen, proprioceptief trainen
Zie oefeningen tonificatie m. supraspinatus, m. infraspinatus - m. teres minor 1, trapezius (pars inferior & medius), m. serratus anterior, m. subscapularis en hoofdstukken over musculaire ketens en proprioceptieoefeningen en core stability.


In deze sectie: