NIEUWS: De presentaties van het 2e SportCongres Kempen zijn online beschikbaar...Bezoek de pagina

Totale schouderprothese voor artrose / reumatoïde arthritis

Ingreep

 • Vervanging van de humeruskop en pan
 • Kopgedeelte in metaal gefixeerd op steel in de humerusschacht
 • Pan herbekleed met poly-ethyleen component (gecementeerd of ingroei op metalen drager)
 • Release van de verkorte weke delen structuren (tgv langdurige bewegingsbeperking)
 • Toegang langs anterieur met losmaken van de subscapularis
 • Rensertie "tendon to bone" of met een botstuk (tuberculum minus osteotomie)

Meer informatie over de totale/volledige schouderprothese kan u vinden op de website van Orthopedie Herentals...

Revalidatie

Doel

 • Snelle passieve mobilisatie; vermijden gewrichtsverstijving
 • Beschermen subscapularis insertie tot volledige heling
 • Tonifiëren van de verzwakte cuff en deltoïd spieren

Week 1-3

 • Adductieverband of sling: mag uit voor kinesitherapie en voorzichtige armbewegingen
 • Massage - lymfedrainage - ontzwellend werken - ijs/cryocuff
 • Aan te leren oefeningen:
 • Passieve mobilisaties:
  • Anteflexie in vlak van de scapula
  • Endorotatie progressief opdrijven
  • Exorotatie stop 15 - 30° (cfr subscap rensertie!)
 • Actief geassisteerde mobilisaties (zodra pijn het toelaat):
  • Anteflexie tot max 90°
  • exorotatie tot neutraal
  • endorotatie binnen comfortgrenzen

Week 3-6

 • Adductieverband progressief uitlaten (afhankelijk van de pijn / compliance)
 • Verder passief en actief geassisteerd opdrijven van mobiliteit
  (schouder gaat zwellen en neigt te verstijven)
 • Beschermen subscapularis-reïnsertie tot volledige heling:
  • GEEN passieve exorotatie voorbij 30°
  • GEEN endorotatie kracht tegen weerstand
 • Hydrotherapie zo beschikbaar; aanleren oefeningen

Week 6-9

Na week 9


In deze sectie: